Suomen suurin mylly tarvitsee viljaa eri tarpeisiin

Thu, 12/09/2021 - 11:43

Fazer Mylly käyttää vuosittain merkittävän määrän myllyvehnää, ruista ja suurimokauraa. Myllyn toiminnassa kauran osuus on huomattava ja uusin Lahteen syksyllä 2021 valmistuneen kauramyllyn laajennus on lisännyt kauran tarvetta entisestään. ”Tavoitteenamme on kasvattaa myös myllyvehnän ja rukiin käyttöä kauran lisäksi”, kertoo Fazer Myllyn toimitusjohtaja Jarkko Arrajoki. Fazer Mylly käyttää myös runsaasti luomuviljaa.

”Raaka-aineissa perusasiat ovat jatkossakin tärkeitä”, Arrajoki arvioi. Tulevaisuudessakin tarvitaan lajikkeita, jotka toimivat agronomisesti hyvin tuottaen hyvän sadon, ja jotka täyttävät asiakkaiden vaatimat tekniset laatuvaatimukset. Vehnällä jyväkoko yhdessä valkuaisen kanssa tulevat olemaan tärkeitä kriteereitä. Rukiilla sakoluku on tärkein mittari eri käyttötarkoituksissa ja erilaisia sakolukuja tarvitaan jatkossakin. Kauralla hehtolitrapaino, pikkukauran määrä, iso ja tasakokoinen
jyvä sekä alhainen kuoripitoisuus ovat olennaisia ominaisuuksia. Tulevaisuudessa myös viljahygienia kuten mykotoksiinit, rikat, roskat sekä viljan mikrobiologinen laatu saattavat nousta isompaan rooliin. EU:n suunnasta painetta tähän on jo nähtävillä.

”Pyrimme tekemään entistä enemmän sopimusviljely-yhteistyötä viljelijöiden kanssa ja haluamme lisätä sopimusviljelyä meille.” Viljelijä voi kiinnittää rukiin hinnan jopa kaksi vuotta aiemmin, joka helpottaa viljelysuunnitelman tekemisessä. Fazer Myllyn tuotteita menee leipomo- ja elintarviketeollisuuteen, kuluttajille, kosmetiikan raaka-aineiksi sekä kasvijuoma- ja ruokateollisuuteen. ”Erityisesti kasvipohjaiset juomat ja elintarvikkeet ovat nousussa ja myllyteollisuus vastaa tähän kysyntään.”

Ekonomia ja ekologia kulkevat käsi kädessä

Itämeren alueen merkittävänä viljan- ja jauhonostajana Fazer konsernin raaka-ainehankinnassa korostuu vastuullisuus. Fazer Mylly kehittää kestävämpää viljanviljelyä yhdessä sidosryhmien kanssa. ”Yhteisesti sovitaan säännöt, joiden mukaan viljaa tuotetaan.” Viljelyä toteutetaan kestävän viljelyn periaatteiden mukaisesti, jolloin viljelyssä on tavoitteena hillitä vesien rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta, vähentää kemikaalien käyttöä ja samalla sitoa hiiltä lisää peltoon. Kestävän viljelyn periaatteet ovat osa Fazerin Itämeri-sitoumusta.Viljelijöitä myös kannustetaan suorittamaan uudistavan viljelyn verkkokurssi.

Vastuullisuudessa, kestävässä viljelyssä ja uudistuvassa tuotannossa on kuitenkin oleellista, että toimenpiteet ovat viljelijän kannalta järkeviä. ”Viljelyssä ekonomian ja ekologian on kuljettava samaan suuntaan”, Arrajoki painottaa. ”Meillä ruoantuotanto nähdään ratkaisuna, ei ongelmana.”

”Tilasiemenellä on viljelykierron tehostamiseksi tarjolla useita hyviä vaihtoehtoja, joihin viljelijöiden kannattaa tutustua”, Jarkko Arrajoki toteaa. ”Tilasiemen pystyy tarjoamaan ratkaisuja niin meille Fazer Myllyssä kuin viljelijöillekin.”

Jarkko Arrajoki, Fazer Mylly
Jarkko Arrajoki, Fazer Myllyn toimitusjohtaja